Vedtægter

Ringsted Idrætsforening, i forkortelse kaldet RIF, er stiftet den 24. februar 1890 og har til formål med idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Formålet søges opnået gennem underafdelingernes aktiviteter i henhold til disses love.

Vedtægterne er senest opdateret 30. september 2020.

Læs vedtægterne nedenfor.